Mine põhisisu juurde

DTFUSulgklapp kiire mootoriga

Elektrimootoriga sulgklapp, mis koosneb DTU sulgklapist, millele on lisatud 24 V elektrimootor.

Mootorid peatuvad lõppasendis.

Välispaigaldiste puhul peab mootor olema kaitstud vihma ja otsese UV-kiirguse eest.

Mootor on paigaldatud klapist eemale, mis teeb ventilatsioonikanali isoleerimise lihtsaks.

Sulgklapp Ø 80–250 täidab suletud asendis rõhuklassi C.

Selle toote jaoks on olemas eraldi paigaldus-, mõõtmis-, tasakaalustamis- ja hooldusjuhend.

IseloomulikVäärtus