Přejít na hlavní menu

Põhiväärtused

Lindab kaubamärki iseloomustavad kolm põhiväärtust, mis on aluseks kogu kontsernis levivale ettevõtluskultuurile.