Mine põhisisu juurde

TDRUReguleerklapp puhastusluugiga

Reguleerklapp, mida saab täiendavalt kasutada puhastusluugina

Koosneb DRU kummitihendita labast, KCU puhastusluugist ja TCPU kolmikust, mille harusse on puhastusluuk fikseeritud.

Kolmik on varustatud Safe tihendiga.

Kuna puhastusluuki on lihtne eemaldada koos labaga, on ventilatsioonisüsteemi lihtne kontrollida ja puhastada. Algset rõhu tasakaalu süsteemis see ei mõjuta, kuna laba ja puhastusluuk säilitavad oma asendid, mis neile tasakaalustamise ajal on antud.

Selle toote jaoks on olemas eraldi paigaldus-, mõõtmis-, tasakaalustamis- ja hooldusjuhend.

Ø 100–400 täidab suletud asendis rõhuklassi A.

IseloomulikVäärtus