Mine põhisisu juurde

PSDRUReguleerklapp puhastusluugiga

Koosneb DRU-le sarnase kummitihendita klapist, KCU puhastusluugist ja PSU sadulast.

Kuna reguleerklappi on lihtne eemaldada koos labaga, on ventilatsioonisüsteemi lihtne kontrollida ja puhastada. Algset rõhu tasakaalu süsteemis see ei mõjuta, kuna tera ja puhastusluuk säilitavad oma asendid, mis on neile tasakaalustamise ajal seatud. Reguleerklappi saab kasutada olemasoleva ventilatsioonisüsteemi täiendamiseks.

Toote jaoks on olemas paigaldmis-, mõõtmis-, tasakaalustamis- ja hooldusjuhend.

Ø 100–400 täidab suletud asendis rõhuklassi A.

IseloomulikVäärtus