Mine põhisisu juurde

DTBVUReguleerklapp mootoriga

DTBVU on reguleerklapp, mis hõlbustab ventilatsioonisüsteemide pidevat tasakaalustamist ja mida saab juhtida juhtimissüsteemiga.

Reguleerklappi saab tellida järgmise juhtimisvõimalusega:

24 V mootor 2-10 V analoogjuhtsignaaliga
(mootoritüüp -SR).

24 V mootor andmesiini juhtimisega; Modbus, BACnet, MP-Bus
(mootoritüüp -MOBA).

Mootor tuleb komplekteerida juhtsignaali saatjaga, nt. väline potentsiomeeter või proportsionaalselt reguleeriv termostaat või andmesiini side jaoks kohandatud väline juhtseade.

Mootoril on ülekoormuskaitse ja see seiskub automaatselt, kui laba on jõudnud lõpp-piirikuni. Peatust saab pidevalt reguleerida. Kuigi vool on ühendatud, ei kahjusta mootor blokeerimisel.

Spindli ja mootorit saab mootori korpusel oleva vabastusnupu abil üksteisest lahti ühendada.

Välispaigaldamisel tuleb mootor kaitsta otsese UV-kiirguse eest.

Mootor on paigaldatud klapist eemale, mis teeb ventilatsioonikanali isoleerimise lihtsaks.

Toote jaoks on olemas eraldi paigaldus-, mõõtmis-, tasakaalustamis- ja hooldusjuhend.

IseloomulikVäärtus