Mine põhisisu juurde

SKPTRLiugklapp

Pneumaatiline liugklapp

Klapp vastab lekkeklassi 4 nõuetele tihedusklassis C.

Klapp vastab tihedusklassi C nõuetele ainult täielikult suletud või täielikult avatud asendis.

Kaasas on paigaldatud reguleerimisventiiliga surveõhuballoon.

Toote jaoks on olemas eraldi paigaldus-, mõõtmis-, tasakaalustamis- ja hooldusjuhend.

SPZZ muljumiskaitse on saadaval lisavarustusena mõõtudele 80–200.

IseloomulikVäärtus